Kontakt/Ansökan


Anmäl dig i god tid, genom att Maila in minst 3 bilder som är representativa för den konstnärliga verksamheten. Någon av bilderna skall sedan användas vid tryckning av katalogen. En beskrivning av den konstnärliga verksamheten bifogas.

Varje utställare får en monter bestående av en vägg ca 1,60 m bred plus 2st gavlar som är 1m breda st. 2 meter hög
Tavlorna skall vara försedda med ram och upphängningsanordning. Konstnärens infoblad på baksidan.

Skulptörerna disponerar en golvplatta 200x80 och 5 cm hög.
Arrangemanget på golvplattan står skulptören för.

Försäkring av verk gäller inom utställningslokalens väggar fr.o.m inlämningsdagen t.o.m utställningens slut.

Försäljning sker via utställningsarrangören.

Alster som är skänkta av konstnären, används som lotterivinster.

I marknadsföringen kommer det att påpekas att ateljépriser gäller.
Konstnärerna ombeds att beakta detta. 


Maila din ansökan till info@stockholmskonstsalong.com


© Stockholms Konstsalong, Stockholm | Tel 08-570 220 63 | Mob 0702-64 30 50 | E-post info@stockholmskonstsalong.com  | Hemsida www.stockholmskonstsalong.com | Website design by Lars Andersson | www.LADC.se