I en annons i Svenska Dagbladets bilaga den 15/2-2017 angavs ett felaktigt datum för vårvisningen. 


Det rätta datumet skall vara den 1-9 April


© Stockholms Konstsalong, Stockholm | Tel 08-570 220 63 | Mob 0702-64 30 50 | E-post info@stockholmskonstsalong.com  | Hemsida www.stockholmskonstsalong.com | Website design by Lars Andersson | www.LADC.se